Rootsy logo  
Rootsy logo

Recension
Karlsson, Sofia
Visor från vinden
(Amigo)

Dan Andersson räddades av nykterhetslogerna. Han var ingen visdiktare i egentlig mening. Han skrev lyrik för läsning, men framstod snabbt som föråldrad genom modernismens sena, men desto snabbare och kompromisslösare genombrott i den rikssvenska lyriken; finlandssvenskarna låg mer i fas med strömningarna på kontinenten. Dan Andersson tonsatte blott några få av sina dikter. Tonsättningarna har gjorts av bland andra Sven Scholander, Gunnar Turesson, Gunde Johansson och Thorstein Bergman.

Dan Andersson undgick också att förstöras av 60- och 70-talens ölstinna svenska trubadurtradition. Han var töntstämplad, tack och lov. Därför har han också behållit sin proletära förankring. Hans sånger sjöngs i arbetarföreningar och nykterhetsloger. Dan Andersson blev aldrig studentikos, trubadurstinn eller punschborgerlig.

Hans receptionshistoria var homogen, men soliditeten både utmanades och bekräftades av Sofia Karlssons fantastiska skiva »Svarta ballader« för två år sedan, en av de mest oväntade och glädjande försäljningsframgångarna i svensk musik på jag vet inte hur länge.

Sofia Karlsson bekräftade Dan Anderssons storhet, samtidigt som hon försköt fokus genom att inte låta lyriken byta kön. När en ung foksångerska sjöng »Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida / den käraste, den käraste med ögon blå«, innebar det att den expressiva laddning som texten haft får vika för en tolkningsaspekt. Där till exempel Thorstein Bergman tolkade en erfarenhet, tolkade och förmedlade Sofia Karlsson en sång. Så skrev hon ett nytt kapitel i Dan Andersson-receptionen, på en gång nydanande och med respekt för de fina föregångarna.

»Svarta ballader« innehöll också ett par nya tonsättningar, signerade pianisten Sofie Livebrant. Det arbetet fortsätter på Sofia Karlssons nya skiva »Visor från vinden«, en skiva där Dan Andersson ger en viktig del, men som också sprider sig i andra riktningar. Sofia Karlsson hämtar sånger från vitt skilda delar av en svensk vistradition och en nordisk folkmusikalisk tradition. Hon sjunger med tydligare folksångsteknik än på förra skivan, även i vismaterialet. Sofia Karlsson visar också sin förmåga att förmedla genom att tolka. Inte minst hennes psalm- och koraltolkningar på »Folk Songs« och »Jul i folkton« visar hur lyhört hon fogar sitt vokala utspel efter sångerna; hon sätter sig aldrig på dem eller tvingar på dem sin egen profil.
Men hon har också en anmärkningsvärd förmåga att lyfta fram kvaliteter som jag inte trodde fanns i sångerna. Så får hon oss också glömma vilket pekoral Fred Åkerströms »Två tungor« (efter Finn Kalviks original) är. Och i »Flickan och kråkan« lyfter hon fram en mänsklig kvalitet som Mikael Wiehe själv gått bet på.

»Visor från vinden« är alltså en värdig uppföljare till »Svarta ballader«. I Dan Andersson-tolkningarna fortsätter hon på den så stolt inslagna vägen. Sofie Livebrant har tonsatt tre dikter, däribland två av Dan Anderssons Baudelaire-tolkningar. Dessutom får vi Gunnar Turessons sällan hörda tonsättning av »Hemlängtan«. Därutöver gläds jag åt Sofia Karlssons utsökt nertonade version av Taubes sorgliga »Balladen om briggen Blue Bird av Hull«, en egensinnig tolkning av Peps »Jag spelar för livet« och en version Boris Vians »Jag står här på ett torg« som återför sången till dess innebörd bortom alla trista kabaret- och chansonåtbörder som vidlåder de gängse framförandena. Här finns också flera fina spår i folkton, bland annat en a cappella-version av »Resan till Österlandet« där Sofia Karlsson assisteras av Sara Isaksson och Lena Willemark, vilket minner om de tres underbara tolkning av »Till min syster«.

Till sin hjälp har Sofia Karlsson också ypperliga musiker som gitarrvirtuosen Roger Tallroth, månginstrumentalisten Esbjörn Hazelius (suverän på sina stråk- och stränginstrument), fiolspelaren Lisa Rydberg, pianisten Sofie Livebrant och Nils Berg vars basklarinett ger extra dimension åt »Jag står här på ett torg«.

Så sänker sig det stora vemodet över Sofia Karlssons musik, samtidigt som den skapar en förunderlig lycka hos lyssnaren.

/Magnus Eriksson

Lyssna på Spotify


 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.