Rootsy logo  
Rootsy logo

Recension
Kjellvander, Christian
Wild hxmans
(Tapete Records/Border)

Christian Kjellvander skriver människor i marginalerna, eller de som inte ryms inom dem. »Wild hxmans« är i stora delar skildringar av en tid är människor blir statistik, nummer, bråkdelar av en större gemenskap där inte alla hör hemma.

Albumet låter därefter, löst i fogarna och stundtals vilsegånget men också med krängandet framåt mot samförstånd och enhet som ständig ledstjärna. Det är en optimistisk, om än svagt lysande vilja som tränger genom dunklet, i gitarrens fria toner och Kjellvanders besvärjande stämma

Artisten har konstruerat sitt eget musikaliska universum, i mångt och mycket en spegling av vårt men med säregen dialekt och formler. I dynamiska lekar med ton och tematik trollbinder »Wild hxmans« lika mycket som den besvärar i den pågående kampen för förståelse av varandet och viljan till endräkt innan alltings oundvikliga slut.

Tidigare publicerad på www.markandersson.se

/Mark Andersson

Lyssna på Spotify


 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.