Rootsy logo  
Rootsy logo

Recension
AFT
In the universe
(Rootsy)

A.F.T. ska uttydas Annika Fehling Trio, alltså Annika Fehling med kompmusikerna Christer Jonasson på algitarr, akustisk gitarr och lap steel och Robert Wahlström på slagverk och klaviaturer.

Fast kanske är inte ordet ”kompmusiker” riktigt rätt valt. Trion bildar en organisk helhet, där det instrumentala vackert vävs in i Annika Fehlings röst. Det är också en aspekt av musiken som står i idémässig samklang med de sånger Annika Fehling skrivit för skivan, flera av dem tillsammans med andra låtskrivare.

Texterna kretsar kring människans relation till något större, något bortom det medvetna jaget. Utifrån den traditionella mystikforskningen kunde vi kalla det ”oändlighetsmystik”, alltså bilder av hur jaget smälter samman med ett världsallt - gudomligt, andligt eller som symbol för en förhöjd livskänsla. Annika Fehlings texter (de är så sammanvävda i sina bilder och i den gestaltade upplevelsen att jag gissar att hon skrivit dem) öppnar för alla de skilda tolkningsmöjligheterna, även om ett tydligt jag dominerar och målet för sammansmältningen är mer symboliskt undflyende.

Jaget, alltet - och kärleken. Den senare uttrycks som en kraft som verkar i egen rätt, en tredje konstant i den alltomslutande mystikupplevelse som Annika Fehling tolkar. På det sättet bildar lyriken ett sammanhängande och suggestivt verkande universum, även om den avslutande »Mouthful of wishes« även rymmer en oroande varning för »the hooded boys« som för att understryka att det alltid finns även en social, och kanske horisontell, dimension i en erfarenhet som annars fångas i bilder av ett vertikalt universum.

Genomgående är det musikaliska uttrycket, liksom Annika Fehlings sång, lågmält - helt i linje med den idé om en harmoni mellan jaget och kosmos som lyriken uttrycker. Men mot slutet intensifieras både det instrumentala och vokala, bland annat i mullrande lap steel och en högt mixad gitarr som driver på sången. Det finns alltid något som kan rubba eller hota harmonin.

Så bildar text och musik liksom det vokala och instrumentala en oupplöslig enhet hos Annika Fehling Trio. en i alla avseenden övertygande enhet - både musikaliskt och existentiellt.

/Magnus Eriksson

Lyssna på Spotify


 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.