Rootsy logo  
Rootsy logo

Recension
Væring, Trinelise
Oh Purity
(Word for Word Records)

»Oh Purity« är en ep med sex spår som stöds av konsertfilmen »Oh Purity in watching landscapes«. Även om samspelet mellan musik och bild har central betydelse för varseblivningen ger dock musiken en utgångspunkt. Låt mig fokusera på den, inte bara för att den ger en konstnärlig brytpunkt, utan för att musiken är så oerhört bra.

Trinelise Væring är jazzsångerska, men hon har också framträtt som singer/songwriter i en bredare folkrockstradition. I »Oh Purity«-projektet står också kompositionen i förgrunden. Trinelise Værings lyrik tolkar en solipsistisk upplevelse av utanförstående, främlingskap och avskurenhet. Sedan har Jonas Berg arrangerat musiken.

Trinelise Væring kompas av en stråkkvartett, piano, oboe och dulcian. Stråkarna understryker stämningen, men radikaliserar den också i partier där samspelet med Trinelise Værings röst ger en förtätad och gripande uttryckskraft.

Musiken och framförandet är storslagna i egen rätt. Den finns endast tillgänglig digitalt.

/Magnus Eriksson


 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.