Rootsy logo  
Rootsy logo

Recension
Faitelson, Dalia
As the World Sleeps
(Tunecore)

Kan en röst vara svalt passionerad? Det svala och det passionerade är väl varandras motsatser? Ändå kommer de orden för mig varje gång jag hör Dalia Faitelson, på skiva eller live.

Dalia Faitelson har en lätt beslöjad altröst. Den är vacker, flexibel och uttrycksfull, men det är också som om den värnar en hemlighet, som om den sluter sig kring ett känslomässigt centrum som gäckar, som vi inte fullt ut kan nagla fast. Kalla det gärna en musikens mystik.

Likt mystikern närmar sig det outsägliga i en innerlig sammansmältning, finns det också ett extatiskt moment i Dalia Faitelsons sång – alltså den extas som uppstår i sammansmältningen av skilda horisonter, mellan det djupt subjektiva och något annat. Och där får det svala både en innerlig och passionerad ton, som i ett möte av motsatser där en ny helhet skapas. Kalla det gärna en musikens alkemi.

»As the World Sleeps« kallar Dalia Faitelson sin nya skiva. En av sångerna bär titeln »Scars of Silence«. Den kunde även hetat »Stars of Silence«. Så formar det personliga en inre förbindelse med det eteriska.

Dalia Faitelsons nya skiva är ett utpräglat »mood album«. Den tolkar nattliga stämningar: kärleksmöten men också mer solitära känslor, där de folktomma gatorna ger en yttre bild för tillståndet. Thommy Anderssons arrangemang för en stråkkvartett understryker känslan av övergivenhet, både i det yttre och det inte, medan Gunnar Halles torra trumpettoner ger uttrycket kontur och accenter.

I Danmark beskrivs Dalia Faitelsons musik med orden »world jazz«. Men blandningen av intryck och instrument är aldrig splitrad. Tvärtom infogas allt i en djupt personlig ram: koran och trumpeten, stråkkvartetten och basklarinetten söker och kompletterar varandra precis som musikens och röstens skilda känslolägen.

På Dalia Faitelsons nya skiva hör vi musiker som basisten Thommy Andersson, slagverkarna Lisbeth Diers och Ayi Salomon, blåsarna Halle och Anders Banke. Dalia Faitelson har arbetat med flera av dem på tidigare skivor, och de förenas i absolut samförstånd. »As the World Sleeps« är i alla avseenden ett utsökt album. Den som inte tidigare har lyssnat på Dalia Faitelson har allt att vinna på att söka sig bakåt i hennes fina katalog.

»As the World Sleeps« finns endast utgiven digitalt.

/Magnus Eriksson

Lyssna på Spotify


 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.