The shop is disabled. Please visit https://rootsymusic.bandcamp.com/ instead.

Album
Brynildsen, Hege
Till Harry (LP)
(Rootsy.nu)

Pris: 199 SEK

I 1992 slapp den amerikanske sangerinnen Iris Dement sitt første album, Infamous Angel, inneholdende den oppsiktsvekkende sangen «Let the mystery be». Der tar Iris til orde for å la mysteriet over alle mysterier; hvor kommer vi mennesker fra, og hvor blir vi av når livet er slutt, forbli akkurat det, et mysterium.

Om man spør Hege Brynildsen, som debuterte til unisone toppkritikker med det engelskspråklige albumet Hege i 2012, om hvorfor hun synger på svensk på sin nye plate, så blir det raskt klart at hun ikke helt kan forklare det inntrufne, ikke engang for seg selv!

Men da undertegnede og Hege i midten av januar satte seg ned på et nesten folketomt Siste Reis i Halden for å snakke om nye Till Harry, viste det seg at de to eneste gjestene i baren var svenske og det ble spilt svensk musikk over anlegget.

—Etter det første albumet begynte jeg med å skrive sanger på engelsk igjen. Men melodiene funket ikke med engelske tekster. Jeg lager melodier ved å nynne dem for meg selv, og etter hvert fremstod selve melodiene som svenske!

Jeg likte melodiene, og hadde ikke lyst til å gi dem opp, så jeg forstod at jeg måtte skrive svenske tekster også. Det er melodiene som er sjefen, jeg gjorde som de ba meg om..

—Jeg er veldig glad i det svenske språket, jeg synes det er utrolig fint. Har du vokst opp i Halden, så vet du at norsk og svensk er ganske likt. Da jeg begynte å skrive på svensk gjorde jeg så godt jeg kunne, men jeg skjønte at det er lett å gjøre feil, så det tok litt tid å få det til. Brukte våren og sommeren i fjor for å få alt ferdig. Det som er med på å gjøre dette enda rarere, er at jeg ikke egentlig er spesielt opptatt av svensk musikk, jeg kan bare to svenske sanger, «I natt jag drömde» og «Flickan i Havanna».

Evert Taubes klassiker er da også den eneste av de ti sangene på Till Harry som ikke er skrevet av Hege.

—Folk har lett for å overse at «Flickan i Havanna» er en veldig trist sang, påpeker Hege, —den handler om jo om en ung prostituert.

Den svenske folkevisen fra begynnelsen av 1900-tallet er ikke alene på Till Harry om å handle om de tristere sidene ved livet, ved kjærligheten, ved menneskenes ødeleggelse av naturen.

Åpningsangen på plata, »Mitt hjärta i tu», setter en stemning som bare unntaksvis slipper taket.

«Två fåglar» er en av tre sanger som skaper kontrasten i melankolien og tristessen. Den forteller om han som har gitt tittel til plata, Harry Brynildsen, Heges farfar. En ruvende karakter både i Haldens og i en ung Heges liv.

Harry kjørte fine amerikanske biler på en tid lenge før Halden hadde utmerket seg som Skandinavias amcar-hovedstad og han likte å spille poker, akkurat slik sangen avslører.

—Jeg satt ofte sammen med ham i Busterudparken, bare et steinkast fra der han og farmora mi bodde. Jeg var veldig i glad i dem begge to. Faren min fikk låne farfars biler da han skulle på spillejobber.
(Tor Brynildsen var en av Norges aller første rocksangere, på midten av 50-tallet, og han er fortsatt aktiv på scenen i sitt fireogsyttiende år!)

Heges debutalbum ble produsert av den amerikanske multiinstrumentalisten Fats Kaplin (Til daglig i Jack Whites band). Fats bidrar også med fiolin og pedal steel gitar på Till Harry, mens selve produsentjobben denne gangen er overlatt til pianisten Gøran Grini (Paal Flaata, Chip Taylor).

—Gøran var den riktige til å produsere denne gangen. Sangene bestemte det også, forklarer Hege, —han var, som de fleste, veldig overrasket over at jeg sang på svensk, men han slo seg raskt til ro med det, ha ha.

Ved siden av Fats og Gøran høres Omar Østli, Lars-Ivar Borg, Magnus Buer Hansen og Tor Hauge på Till Harry. Ingen av dem hever stemmen på noen måte som forstyrrer det usedvanlig sobre lydbildet som setter melodiene og tekstene i det vakreste musikalske lyset du har sett på veldig lenge.

Låt mysteriet va, i sanning.

Tom Skjeklesæther, januar 2014
(Viss bestefar, John Johansen, innvandret fra Sverige på begynnelsen av 1900-tallet for å hogge sten ved Idefjorden.)

Svenska:

1992 släppte den amerikanske sångerskan Iris Dement sitt första album, »Infamous Angel«, innehållande den uppseendeväckande låten »Let the mystery be«. Där talar Iris för att låta mysteriet före alla mysterier förbli ett mysterium; var kommer vi människor från, och var blir vi av när livet är slut.

Om man frågar Hege Brynildsen, som debuterade med unison toppkritik med det engelskspråkiga albumet »Hege« 2012, om varför hon sjunger på svenska på sin nya platta, så står det raskt klart att hon inte riktigt kan förklara det inträffade, inte ens för sig själv!

Men när undertecknad och Hege i mitten av januari satte oss ner på ett nästan folktomt Siste Reis i Halden för att snacka om nya »Till Harry«, visade det sig att de två övriga gästerna i baren var svenskar och det spelades svensk musik i anläggningen.

—Efter det första albumet började jag skriva sånger på engelska igen. Men melodierna funkade inte med engelska texter. Jag gör melodier genom att nynna dem för mig själv och efter vart framstod själva melodierna som svenska!

—Jag gillade melodierna och hade inte lust att ge upp dem, så jag förstod att jag måste skriva svenska texter också. Det är melodierna som är chefen, jag gjorde som de bad mig…

—Jag är väldigt förtjust i det svenska språket, jag tycker det är otroligt fint. Har du vuxit upp i Halden, så vet du att norska och svenska er ganska lika. När jag började skriva på svensk gjorde jag så gott jag kunde, men jag förstod att det är lätt att göra fel, så det tog lite tid att få till detl. Använde våren och sommaren i fjor för att få allt färdigt. Det som det ännu märkligare är att jag egentligen inte lyssnar särskilt mycket på svensk musik, jag kan bara två svenska sånger, ”I natt jag drömde” och ”Flickan i Havanna”.

Evert Taubes klassiker är också den enda av de tio låtarna på ”Till Harry” som Hege inte har skrivit.

—Folk glömmer gärna att ”Flickan i Havanna” är en väldigt sorglig sång, påpekar Hege, —den handlar ju om en ung prostituerad.

Den svenska folkvisan är inte den enda låten på ”Till Harry” som handlar om de mörkare sidorna av livet.

Öppningsspåret ”Mitt hjärta itu” sätter en stämning som bara undantagsvis släpper taget.

”Två fåglar” är en av tre sånger som skapar kontrast till melankolin. Den berättar om han som har gett plattan sin titel, Harry Brynildsen, Heges farfar. En stark personlighet både i Haldens och i en ung Heges liv.

Harry körde fina amerikanska bilar i en tid långt innan Halden hade utmärkt sig som Skandinaviens amcar-huvudstad och han gillade att spela poker, precis som låten avslöjar.

—Jag satt ofta tillsammans med honom i Busterudparken, bara ett stenkast från där han och min farmor bodde. Jag var väldigt glad i dem båda två.

— Min far fick låna farfars bilar när han skulle på speljobb.
(Tor Brynildsen var en av Norges allra första rocksångare, på mitten av 50-talet, och han är fortfarande aktiv på scenen, 74 år gammal!)

Heges debutalbum producerades av den amerikanske multiinstrumentalisten Fats Kaplin (till vardags i Jack Whites band). Fats bidrar också med fiol och pedal steel på ”Till Harry”, medan själva producentjobbet denna gången överläts till pianisten Gøran Grini (Paal Flaata, Chip Taylor).

—Gøran var den rätta att producera denna gången. Låtarna bestämde det också, förklarar Hege, —han var, som de flesta, väldig överraskad att jag sjöng på svenska, men han slog sig snabbt till ro med det, ha ha.

Förutom Fats och Gøran hörs Omar Østli, Lars-Ivar Borg, Magnus Buer Hansen och Tor Hauge på ”Till Harry”. Ingen av dem höjer rösten på någort sätt som stör den osedvanligt rena ljudbilden som sätter melodierna och texterna i det vackraste musikaliska ljuset du har sett på väldigt länge.

Låt mysteriet förbli ett mysterium, så sant som det är sagt.

Tom Skjeklesæther, januari 2014
(Vars morfar, John Johansen, invandrade från Sverige i början av 1900-talet för att hugg sten vid Idefjorden.)

1. Mitt hjärta itu
2. Lilla ängel
3. Sommarsång
4. Två fåglar
5. När jag blickar ut i världen
6. Tindrande stjärnor
7. I mitt kök
8. Den enda han vill ha
9. Flickan i Havanna
10. Lyckliga stunder

Andra album av Brynildsen, Hege: 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.